Month: marzo 2021

Convocatoria del I Premio a Trabajos Fin de Grado sobre Neurorradiología Intervencionista

by SilanAdmin SilanAdmin No hay comentarios

Co obxectivo de fomentar o coñecemento da Neurorradioloxía Intervencionista, así como a promoción e difusión dos valores asociados a ela nas súas diferentes
facianas, cumprindo deste xeito cos fins para os que foi creada, a Cátedra de Neurorradioloxía Intervencionista da USC, convoca o I Premio a Traballos de Fin de Grao sobre Neurorradioloxía Intervencionista.

 

DESTINATARIOS/AS

Poderán presentarse a este premio todos/as os/as estudantes de nacionalidade española que teñan defendido durante o curso académico 2020/2021 un Traballo de Fin de Grao (TFG) que tivera como tema de estudo aspectos relacionados co neurointervencionismo, e que tiveran acadado a máxima cualificación académica de sobresaliente por parte das respectivas comisións.

 

PREMIO

Outorgarase un único premio en metálico de 500€ para o traballo gañador que irá acompañado do correspondente diploma acreditativo.
De haber máis de un/unha gañador/a o importe do premio repartiríase en partes iguais.
No caso de que o xurado considere que ningún dos traballos presentados acada un nivel axeitado podería declararse deserto o premio.

 

SOLICITUDES

As persoas interesadas en participar no presente premio deberán presentar a súa solicitude na sede electrónica da universidade:

https://sede.usc.es/sede/publica/persoais/rexistroEntrada/acceso.htm

indicando en asunto I Premio a Traballos Fin de Grao sobre Neurorradioloxía Intervencionista

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación abrirase ao día seguinte da publicación da presente convocatoria no taboleiro electrónico da USC e pecharase o 15 de outubro do presente ano de 2021.

 

Ampliar información >>

 

Convocatoria I Premio de Investigación Fernando Viñuela sobre Neurorradioloxía Intervencionista

by SilanAdmin SilanAdmin No hay comentarios

Co obxectivo de fomentar o coñecemento da Neurorradioloxia Intervencionista, así como a promoción e difusión dos valores asociados a ela nas súas diferentes facianas, cumprindo deste xeito cos fins para os que foi creada, a Cátedra de Neurorradioloxia Intervencionista da USC convoca o I Premio de Investigación Fernando Viñuela sobre Neurorradioloxia Intervencionista.

 

DESTINATARIOS/AS

Poderán presentarse a estes premios todos/as os/as investigadores/as que teñan publicado durante o derradeiro ano 2020 un traballo de investigación ou defendido unha tese de doutoramento, que tivera como tema de estudo de calquera aspecto do neurointervencionismo.

SOLICITUDES

As persoas interesadas en participar no presente premio deberán presentar a súa solicitude a través do rexistro electrónico da USC:
https://sede.usc.es/sede/publica/rexistroEntrada/solicitudes/listaxe.htm

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes abrirase ó día seguinte da publicación da presente convocatoria no taboleiro electrónico da USC e pecharase sesenta días naturais despois.

 

Ampliar información >>

Curso Virtual SILAN de Controversias

by SilanAdmin SilanAdmin No hay comentarios

Controversias SILAN 2021

La Sociedad Ibero latino americana de Neurorradiología te invita  participar el Curso  Virtual de Controversias que se llevará a cabo el 16 de Abril del 2021.

 

INFORMACION
Título de la sesión Controversias SILAN 2021
Descripción Esta sesión tocará temas de controversia en neuroradiología intervencionista y diagnóstica. Dos ponentes defendiendo puntos de vista.
Objetivos 1) Condensar la información disponible en temas controvertidos.
2) Entender las diversas prácticas y preferencias en los diferentes países.
3) Iniciar discusión de la evidencia existente
Moderadores (Ver agenda)
SAM No
Plan para el formato virtual e incrementar interacción. Presentar encuestas y fomentar el debate.
Inscripciones FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

 

Agenda Neurodiagnóstica

AGENDA ITEM Conferencista 1 Conferencista 2 Moderador TIEMPO (MINUTOS)
TC perfusión vs RM-perfusión en el ACV ¿tenemos un ganador? Feliza Restrepo
MRI
Eliana Bonfante
ACV
Carlos Torres 30 min
7 AM EST/
1 PM Madrid
Evaluación de disecciones cervicales. ¿Angio-TC vs T1 axial con saturación  grasa? Inés Tamer Sofia Reimao Javier Romero 30 Min
7:30 AM EST/ 1:30 PM
¿Se justifica la RM perfusión en pacientes con tumores de Novo? Amaya Hilario (Madrid)
amayahilario@yahoo.es
Marcelo Galvez Alex Rovira 30 min
8:00 AM EST/ 2:00 PM Madrid
¿Cómo distinguir entre los efectos postradiación y recurrencia tumoral? Perfusión vs imágenes convencionales. Sofía González (Barcelona)
sofia.gonzalezortiz@gmail.com>
Cesar Lopez Perla Salgado 30 Min
8:30 AM EST/ 2:30 PM Madrid
¿Es útil la volumetría en el diagnóstico de las demencias en la práctica diaria? Lazaro Faria Do amanal Maria Olga Patino Carlos Rugilo 30 min
9:00 AM/ 3:00PM Madrid
¿Para qué administrar gadolinio si tenemos ASL? ¿Podemos remplazar a la perfusión con contraste por ASL? David Bañuelos Fabricio Guimaraes Luisa Biscoito 30 min
9:30/ 3:30 PM Madrid
¿Qué debería conocer un neuroradiólogo sobre la inteligencia artificial? EN latino america Roy Riascos Antonio Rocha 30 min
10:00 AM/ 4:PM Madrid.
Vessel wall imaging en aneurismas cerebrales Javier Romero A determinar Ramon Figueroa 30min
10:30 AM/ 4:30PM Madrid.
Evaluación de la colateralidad vascular cerebral: estudio invasivo x no invasivo Jaume Alejandra
Uruguay
Eraldo Mello
Brasil
Jorge Campos
Portugal
30 min
11AM/ 5:00PM
AVCI, tratamiento de primera elección (aspiración x stent retriever) Nagib Filho
Brasil
Jorge Chudik
Paraguai
João Reis
Portugal
30 min
11:30AM/ 5:30PM
Tratamiento de aneurisma roto (coils x balón + coils x stent + coils, FD, web) Omar Pichardo
Mexico
Felix Falcon
Venezuela
Guilherme Dabus
USA
30 min
12M/ 6:00PM
Aneurismas tratados con FD (con x sin coils) Marco Tulio
Brasil
Eduardo Wajberg
Brasil
Ricardo Hannel
USA
30 min
12:30 PM/ 6:30PM
Aneurismas de bifurcación, indicaciones de tratamiento; balón y coils x stent y coils x FD x web; Eduardo Reies
El Salvador
German Castillo
Equador
Steban Scrivano
Argentina
30 min
1PM/ 7PM Madrid
Tratamiento de la estenosis intracraneal (ATP x ATP + stent x manejo clínico) Juan Cirio
Argentina
Jose Cohen
Israel
Pedro Lylyk
Argentina
30 min
1:30PM/7:30PM Madrid
MAVs, tratamiento con bloqueo del flujo arterial pedículos múltiples x venoso x combinado Rene Viso
Venezuela
Ruy Okaji
Brasil
Daniel Abud
Brasil
30 min
2:00PM/ 8:00PM
Hipertensión vascular intracraneal: como indicar tratamiento endovascular mediante ATP + Stent Raquel Hidalgo
Brasil
Gelson Koppe
Brasil
Jose Maria Freitas
Brasil
30 min
2:30PM/ 8:30PM
Clausura 15 min
Total Sesión: 8 hrs

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN